Home / Kategorije

Kategorije

kategorije

Osposobljavamo kandidate za A1, A2, A i B kategorije!

Posjetite nas, Vaše je samo da izaberete kategoriju najbolju za sebe…

a1 kategorija

Navedenu kategoriju može upisati svaki kandidat s navršenih 15 i pol godina, a pravo pristupanja završnom ispitu kandidati s navršenih 16 godina. Ovaj podatak znači da možete upisati autoškolu za bilo koju kategoriju, 6 mjeseci prije navršenih godina koje su propisane zakonom za polaganje vozačkog ispita.

U ovu kategoriju spadaju motocikli radnog obujma do 125cm i snage motora do 11kw. Ukoliko kandidat ne posjeduje ni jednu kategoriju, u obuci mora odslušati 30 sati predavanja iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila. Isto tako mora voziti 20 sati prije izlaska na ispit. Ako kandidat posjeduje B ili M kategoriju, ne mora polagati ispit iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, već je dužan voziti 15 sati.

a2 kategorija

Svaki kandidat koji želi upisati ovu kategoriju, mora imati navršenih 17 i pol godina, dok pravo za pristupanje završnom vozačkom ispitu ima kad navrši 18 godina. Vozači koji polože ovu kategoriju, mogu upravljati motociklima čija snaga ne prelazi 35kw i čiji omjer snage i mase ne prelazi 0,2kw/kg. Ako kandidat ne posjeduje ni jednu kategoriju, u obuci mora odslušati 30 sati predavanja PPSP-a i 20 sati vožnje. Ukoliko kandidat posjeduje A1 ili B kategoriju, tada obuka traje samo 15 sati iz praktičnog dijela osposobljavanje, bez polaganja ispita iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila kao i pružanja prve pomoći.

a kategorija

Polaznici koji žele upisati navedenu kategoriju, MORAJU imati navršene 24 godine. Ovoj kategoriji pripadaju motocikli bez ograničene snage i kubikaže.

Ukoliko kandidat prilikom polaganja već posjeduje vozačku dozvolu s A1, A2 ili B kategorijom, tada ne mora polagati Prometne propise i prvu pomoć. U tom slučaju, obuka iz praktičnog dijela osposobljavanja traje 15 sati.

b kategorija

Sva motorna vozila, čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3 500 kg, te koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz do 8 putnika (+vozač) spadaju u B kategoriju. Motorna vozila mogu biti i u kombinaciji s priključnim vozilom, čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg. Motorna vozila koja se kombiniraju s priključnim vozilom  čija je najveća dopuštena masa veća od 750 kg, ne smiju u toj kombinaciji prelaziti 4 250 kg. Takvim načinom poštujemo pravila i odredbe Propisa o tipnom odobrenju vozila o kojima je riječ. U slučaju da je najveća dopuštena masa takve kombinacije vozila veća od 3 500 kg, takvom kombinacijom može upravljati isključivo vozač osposobljen za navedenu kombinaciju vozila iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

Pravo na upis u autoškolu stječete s navršenih 17 i pol godina, pravo pristupanja završnom vozačkom ispitu s navršenih 18 godina.

Facebook